โซดาไฟเกล็ดบรรจุ 1 กก.

แบ่งบรรจุถุงหนึ่งกก. เพื่อสะดวกในการใช้งาน เหรอเพื่อแบ่งขายเป็นกก.


  • โซดาไฟเกล็ดอาซาฮี.gif
    ลักษณะการใช้งานอุตสาหกรรมโรงชุบและโลหะ, อุตสาหกรรมน้ำยาทำความสะอาด, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมถุงมือยาง, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบผลิตน้ำประปา...

  • ลักษณะการใช้งานอุตสาหกรรมโรงชุบและโลหะ, อุตสาหกรรมน้ำยาทำความสะอาด, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรมถุงมือยาง, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบผลิตน้ำประปา...
Visitors: 179,728