กระดาษชำระม้วนใหญ่ JRT

ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มกระดาษชำระ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

1. กระดาษชำระม้วนใหญ่ หรือจัมโบ้โรลทิชชู่ 
2. กระดาษชำระม้วนเล็ก
3. กระดาษชำระชนิดแผ่น หรือ IFT ทิชชู่ 

กระดาษชำระ หรือกระดาษทิชชู่ ทั้งสามกลุ่มนี้ ยังแบ่งย่อยตามประเภทเนื้อกระดาษ อันได้แก่ กระดาษชำระที่ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ หรือ Virgin Pulp และ จากเยื่อกระดาษหมุนเวียน หรือ Recycle Pulp 

นอกจากแบ่งตามเยื่อกระดาษแล้ว ยังแบ่งตามชั้นกระดาษ ได้แก่ ชนิด 1 ชั้น และ 2 ชั้น 

คุณสมบัติของกระดาษชำระที่สำคัญที่สุด คือ ต้องย่อยสลายในน้ำได้ดี เพื่อไม่ทำให้ชักโครกอุดตัน การใช้กระดาษผิดประเภทเช่น การนำกระดาษเช็ดมือ หรือเช็ดหน้ามาใช้แทนกระดาษชำระ จะทำให้ชักโครกอุดตันจากกระดาษเหล่านี้ได้ง่าย 
Visitors: 181,136